Inleiding

Veilig netwerk

Neurotoxische effecten

Hoor/wederhoor

Betrokken partijen

Stellingen

Nader Onderzoek

Contact / redactie

E-mail:
 
info#kennisplatformveiligmobielnetwerk.info (vervang # door @)
 
Kennisplatform Veilig Mobiel Netwerk
 
Hoofdredactie website:
Dr. Wouter Duetz (biotechnoloog, 10 jaar onderzoeker aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 5 jaar ETH Zurich, nu directeur/eigenaar van het biotechnologiebedrijf Enzyscreen BV, 40 wetenschappelijke publicaties in internationale vakbladen).
 
Verantwoording:
Deze website is opgezet door burgers in hun vrije tijd en met prive-geld. Geen van de redactie-leden heeft enig financieel belang bij het terugdringen van de stralingsbelasting t.g.v. GSM en UMTS zendmasten. Voor informatie is o.a. geput uit publicaties in (peer-reviewed) internationale vakbladen, en een netwerk van (internationale) experts met wie de redactie contacten onderhoudt. In het bijzonder schatplichtig is de redactie aan Dr. Gerd Oberfeld, hoofd gezondheidsdienst (vergelijkbaar met de Nederlandse GGD) van Salzburg, die al zeer vroeg de negatieve gezondheidseffecten van een continue stralingsbelasting heeft onderkend en - in samenspraak met de telecom-industrie - de stralingsbelasting van de inwoners van Salzburg heeft geminimaliseerd.
 
 
Gezocht:
  • technische specialisten afkomstig uit de telecomindustrie die ons kunnen helpen met de verdere uitwerking van het alternatieve zendmastenplan voor specifiek de Nederlandse situatie.
  • iemand met verstand van radar, met zo mogelijk een militaire achtergrond, die ons kan helpen verder onderzoeksmateriaal op dit terrein te vinden, cq te interpreteren.